دانشگاه آزاد دماوند

  • جزوه درس ریاضی عمومی یک
  • جزوه درس ریاضی عمومی دو
  • جزوه درس ریاضی کاربردی
  • تمرین اضافه

دانشگاه آزاد تهران شمال

دانشگاه آزاد یادگار امام(ره)

جزوه درس ریاضی عمومی و آمار مقدماتی(یادگار امام)

ریاضی عمومی آمار مقدماتی(یادگار امام)

Files:

دانشجویان گرامی

آمار مقدماتی نهایی شامل دو فایل است که ضمیمه شده است این فایل یک از دو می باشد

برای امتحان باید هر دو فایل را مطالعه بفرمایید

Date 1397-10-08
File Size 6.77 MB
Download 6,001

دانشجویان گرامی

آمار مقدماتی نهایی شامل دو فایل است که ضمیمه شده است این فایل دو از دو می باشد

برای امتحان باید هر دو فایل را مطالعه بفرمایید

Date 1397-10-08
File Size 3.23 MB
Download 2,299

دانشجویان گرامی

این فایل نسخه نهایی نیست و فقط برای مطالعه در طول ترم می باشد.

رمز عبور فایل: drabdos.ir می باشد

Date 1397-07-26
File Size 4.07 MB
Download 1,329

جستجو

ارتباط با استاد

جهت دریافت نظرات و پیشنهادات با ایمیل 
info@drabdos.ir در ارتباط باشید