دانشگاه آزاد دماوند

  • جزوه درس ریاضی عمومی یک
  • جزوه درس ریاضی عمومی دو
  • جزوه درس ریاضی کاربردی
  • تمرین اضافه

دانشگاه آزاد تهران شمال

دانشگاه آزاد یادگار امام(ره)

Category: دانشگاه پیام نور قرچک ورامین
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:

دانشجویان گرامی

این فایل نسخه نهایی نیست و فقط برای مطالعه در طول ترم می باشد.

(جلسه اول)

رمز عبور فایل: drabdos.ir می باشد

Information
Created 1397-07-27
Changed 1397-07-27
Version
Size 575.68 KB
System
Downloads 583

دانشجویان گرامی

این فایل نسخه نهایی نیست و فقط برای مطالعه در طول ترم می باشد.

(جلسه دوم)

رمز عبور فایل: drabdos.ir می باشد

Information
Created 1397-08-11
Changed
Version
Size 660.52 KB
System
Downloads 332

دانشجویان گرامی

این فایل نسخه نهایی نیست و فقط برای مطالعه در طول ترم می باشد.

(جلسه سوم)

رمز عبور فایل: drabdos.ir می باشد

Information
Created 1397-08-24
Changed
Version
Size 547.89 KB
System
Downloads 302

دانشجویان گرامی

این فایل نسخه نهایی نیست و فقط برای مطالعه در طول ترم می باشد.

(جلسه چهارم( جلسه آخر))

رمز عبور فایل: drabdos.ir می باشد

 

Information
Created 1397-09-16
Changed
Version
Size 529.63 KB
System
Downloads 334

دانشجویان گرامی

این فایل نسخه نهایی است، شامل فایل access،excel،word،powerpoint می باشد

رمز عبور فایل: drabdos.ir می باشد

Information
Created 1397-09-23
Changed
Version
Size 16.71 MB
System
Downloads 364

دانشجویان گرامی

رمز عبور فایل: drabdos.ir می باشد

Information
Created 1397-10-01
Changed
Version
Size 13.02 MB
System
Downloads 345
Information
Created 1398-02-21
Changed 1398-02-21
Version
Size 13.53 MB
System
Downloads 359

جستجو

ارتباط با استاد

جهت دریافت نظرات و پیشنهادات با ایمیل 
info@drabdos.ir در ارتباط باشید